Reddend Zwemmen

Reddend Zwemmen Beringen beer logo

Reddend Zwemmen

Reddend Zwemmen Beringen vzw stelt het welzijn van zijn clubleden als prioriteit.

We streven ernaar dat iedereen zich goed voelt in de club en daarom verwijzen we nogmaals naar de gedragscode die vervat zit in het huishoudelijk reglement.
Indien er zich zaken zouden voordoen die de persoonlijke integriteit schenden, kan men beroep doen op het Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API).

Dit kan per mail: api@reddendzwemmenberingen.be.

Meldingen worden steeds in alle sereniteit behandeld door één van onze API’s (Kris Thys en Karen Willems).
Graag verwijzen we voor meer informatie naar het beleid van onze overkoepelende sportfederatie RedFed (Vlaamse Reddingsfederatie vzw): http://redfed.be/index.php/over-redfed/gezond-sporten